Ambu Matic

 

 

Ambu Matic - zaprojektowany jest do automatycznej wentylacji dorosłych i dzieci (pacjentów o masie ciała powyżej 15 kg).


Właściwości


 - niewielki i  lekki, napędzany pneumatycznie respirator, przeznaczony do ratownictwa medycznego i transportu pacjentów


 - mieści się z łatwością w różnego rodzaju walizkach i torbach ratowniczych 


 - posiada pojedynczy suwakowy regulator służący do jednoczesnej kontroli parametrów wentylacji - objętości oddechowej i częstości oddechów


 - wyposażony jest w przycisk do ręcznego wyzwalania dodatkowych oddechów w celu przeprowadzenia hiperwentylacji


- umożliwia podawanie 60% lub 100% tlenu w mieszaninie oddechowej


- posiada zastawkę ograniczającą ciśnienie w drogach oddechowych do 60 cm H2O w celu zapewnienia bezpieczeństwa


- wyposażony jest w monitor wentylacji z mechanicznym i elektronicznym pomiarem ciśnienia w drogach oddechowych. Dodatkowy system alarmów kontroluje zmiany tego ciśnienia wywołane np. rozłączeniem, spadkiem ciśnienia zasilania, blokadą dróg oddechowych, utratą objętości wentylacji spowodowaną otwarciem zastawki ciśnieniowej.


Specyfikacja:


- układ sterowania zasilany w 100% pneumatycznie.


- monitor wentylacji zasilany typowymi bateriami dostępnymi w handlu.


- objętość oddechowa/częstość oddechów: 200-1200 ml/12-20 na minutę.


- wymiary modułu pneumatycznego razem monitorem wentylacji: około 16 x 11,5 x 8,5 cm


- ciężar (włącznie z układem pacjenta) – około 1,2 kg.


- cały obwód pacjenta można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C