Medumat STANDARD

 

Respirator objętościowo - zmienny , transportowy. Producent - Weinnman - Niemcy

 

OPIS


- tryb wentylacji CMV, SIMV (model STANDARD A)

 - płynna regulacja częstości i objętości oddechowej

 - płynna regulacja maksymalnego ciśnienia wentylacji

 - wentylacja 100% O2 lub mix tlenowy

 - zastawka PEEP (zakres regulacji 0-20 l/min )

 - parametry ustawień wentylacji kodowane kolorami

- waga modułu respiratora 1,1 kg

 

Respirator dostępny w obudowie transportowej z butlą tlenową i reduktorem


Alarmy:


 - rozłączenie przewodu pacjenta

- zwężenie przewodu pacjenta

- spadek ciśnienia zasilania

- rozładowywanie baterii wspomagających

- niewydolność systemu